Wat is osteopathie?

Een geheel is meer dan de som van de delen en alle delen kennen, volstaat niet om het geheel te kennen.
Pascal

Voor de osteopathie is het organisme een dynamische en ondeelbare eenheid. De beweging van elke structuur van het lichaam beïnvloedt die van de andere structuren en wanneer die beweging op een bepaalde plaats verstoord is, kan dat een effect hebben op eender welk ander gebied.
Een structuur waarvan de natuurlijke beweging verstoord is, kan zijn functie niet meer perfect uitoefenen en die beperking kan zowel plaatselijk als op afstand gevolgen hebben.

Daarom legt de osteopaat, die zich baseert op zijn grondige kennis van de anatomie, de fysiologie, het metabolisme en de biologische structuur van het lichaam van een dier, een verband tussen de aantoonbare symptomen en de nauwkeurig geïdentificeerde en gelokaliseerde mobiliteitsbeperkingen. Vervolgens gaat hij aan de hand van manuele, niet-invasieve technieken de mechanische storingen die de goede werking van het organisme belemmeren, bijstellen. Het gaat hier om bedachtzame, uitsluitend uitwendige en steeds pijnloze handelingen. Het lichaam zal dan in staat zijn om zelf zijn homeostase – het natuurlijke innerlijke evenwicht dat nodig is voor het welzijn van het dier – te herstellen.

De osteopaat gaat dan ook niet alleen gewrichten “kraken” of rugpijn verzachten, zijn techniek wordt toegepast op een breed scala van disfuncties. Osteopathie is geen wondermiddel, maar een bewezen en wetenschappelijk gevalideerde techniek die talrijke problemen die zich bij een dier kunnen voordoen, kan oplossen en/of voorkomen.

De dierenosteopaat houdt zich natuurlijk vooral bezig met paarden, maar ook met andere gezelschapsdieren, zoals honden, katten, konijnen, … en met boerderijdieren zoals koeien, schapen, geiten, …

• De osteopathische zorg die aan uw dier wordt gegeven is geen vervanging van wat de dierenarts adviseert.  

Osteopathische behandelingen en toegepaste massages zijn technieken die het toelaten om normale anatomische en fysiologische veranderingen op te volgen, bedoeld om pathologische aandoeningen te vermijden.

• In geen geval zijn de osteopathische behandelingen invasief of pijnlijk voor het dier.

•  De bovenstaande opmerkingen gelden als advies, ze hebben geen diagnostische waarde.

commodo ut sed ipsum sem, diam risus eleifend consequat. ipsum